enseñanzas

Filosofía budista

Queremos facilitar a todos los interesados en el budismo la posibilidad de conocer las enseñanzas que lo vertebran. Desde los conceptos más básicos, los sutras (discursos) fundamentales, hasta los textos más elevados.

 

Con un método riguroso y adaptado a la sensibilidad occidental, combinaremos el estudio, la contemplación y la meditación para fortalecer las bases de nuestra práctica y agudizar nuestra visión.

Para garantizar una aproximación rigurosa, actualizada y vinculada a la tradición budista, invitamos a maestros/as externos/as al proyecto -algunos de los cuales están muy implicados/as con Casa Virupa- para que impartan enseñanzas aquí o guíen retiros. También organizamos conferencias en Barcelona. 

 

En la misma línea, y para asegurar que los estudiantes de Casa Virupa puedan tener una relación habitual con la filosofía budista, el director del proyecto, Román Sánchez Orpella, también da enseñanzas y conduce retiros basados en el pensamiento budista. Él también es quien guía los encuentros semanales del grupo de estudio de profundización en la filosofía budista que se hacen en Casa Virupa. 

Planteamos las actividades de filosofía budista de tal modo que todo tipo de perfiles encontrarán alguna actividad adecuada para su momento. Propuestas para noveles, budistas con trayectoria… Sólo tienes que consultar el programa y/o ponerte en contacto con nosotros si prefieres que te asesoremos.

enseñanzas sobre textos budistas, con román sánchez orpella (ngawang norbu)

Cada domingo de 18 a 19.30 h

Con el Grupo de Profundización en Budismo (GPB), Ngawang Norbu revisa textos de la tradición budista mahayana. Los encuentros combinan la explicación magistral con la intervención de los asistentes, combinando el diálogo con propuestas de meditación y contemplación. Abierto al público.

descobrint el camí del buda: retir de meditació i filosofia budista

Del 18 al 21 d'abril

En aquest retir tindrem l'oportunitat de conèixer els principis del budisme, les Quatre Nobles Veritats. Les sessions combinaran moments de silenci, de debat i contemplació, juntament amb la meditació perquè els aprenentatges arrelin en l'experiència directa. Guiat pel director de la comunitat, Román Sánchez Orpella.

ensenyances amb dotulku rimpotxé

Del 15 al 17 de febrer

Do Tulku Rimpotxé donarà ensenyanes sobre la Triple Visió, un text cabdal de la tradició Sakya que parla de les diferents percepcions en el desenvolupament espiritual.

RETIR "CARTA A UN AMIc", amb dongsung shabdrung rimpotxé i comentari per arne schelling

Del 16 al 28 de novembre

Dongsung Shabdrung Rimpotxé, un tulku sakya format a Dzongsar Institute conegut per la seva extraordinària erudició, ens parlarà de Carta a un amic del gran savi Nagarjuna, un text concís que proporciona una introducció al camí i a la pràctica budista. És especialment útil per a qui vulgui practicar en societat. El comentari de les ensenyances les farà Arne Schelling.

LA MORT SEGONS EL BUDISME, amb román sánchez orpella

Del 4 al 6 de novembre

En els textos budistes es diu que la contemplació sobre la mort és la superior per sobre totes les altres contemplacions. Un cap de setmana dedicat a debatre i contemplar un dels temes més importants del camí espiritual.

ensenyances sobre el moviment rimé per Jigme khyentse rimpotxé

Diumenge 28 d'octubre - 15.30 h

És un honor que Jigme Khyentse Rimpotxé ens visiti. Donarà ensenyances sobre el moviment Rimé, que consisteix en el no sectarisme. 

RETIR "despertant el coratge del bodhisattva" amb DOTULKU rimpotxé

Del 26 al 28 d'octubre

En aquesta ocasió, Do Tulku Rimpotxé ens parlarà sobre un dels temes més inspiradors en el camí espiritual budista: el coratge del bodhisattva. El coratge és alhora l'impuls, el suport i el resultat de la pràctica del bodhisattva, és el rugit del lleó que no gira l'esquena a cap situació que es presenti. 

"els dotze vincles d'originació dependent" amb román sánchez orpella

Dissabte 15 de setembre

Amb el Grup d'Aprofundiment en Budisme (GAB), el Román Sánchez Orpella revisarà les ensenyances sobre els "dotze vincles d'originació dependent", fonamentals per adquirir una comprensió profunda del karma. Les trobades combinaran l'explicació magistral amb la intervenció dels assistents, mitjançant el diàleg i propostes de meditació i contemplació. Obert al públic. 

RETIR de preliminars budistes (ngöndro) amb DOTULKU rimpotxé i arne schelling

Del 18 al 24 de juliol

Aquest juliol tenim l'oportunitat de rebre de nou a Dotulku Rimpotxé. En aquesta ocasió, guiarà un retir de preliminars budistes (ngöndro), obert a totes les tradicions, del 20 al 24 de juliol. A més, els dies previ al retir, per fer un exercici de preparació de la nostra ment, Arne Schelling, instructor de meditació i filosofia budista, donarà ensenyances. Schelling tractarà els "quatre pensaments que orienten la ment cap el Dharma".

Retir de xamatha segons LA TRADICIÓ YOGACHARA amb el ven. dhammadipa

Del 27 d'abril al 1 de maig

El Ven. Dhammadipa explicarà alguns aspectes de xamatha i vipashiana dins del marc dels "quatre fonaments de l'atenció plena" de la tradició budista Theravada. Així adquirirem una millor comprensió del camí no dual del bodhisattva. 

conferència "el principi femení en el budisme" per lama rod owens

Dijous 22 de març

La pràctica de Tara (i la práctica de la deïtat en general) és una estrategia profunda que ens capacita per sostenir l'espai de la nostra incomoditat, alhora que ens ajudi a despertar la nostra saviesa innata, compassió, amor i ferocitat.

els quatre fonaments de l'atención per román sánchez orpella

Diumenge 18 de març

Amb el Grup d'Aprofundiment en Budisme (GAB), Román Sánchez Orpella revisarà les ensenyances sobre els"quatre fonaments de l'atenció", que resulten imprescindibles per comprendre la riquesa i profunditat filosòfica de la pràctica de la meditació segons la tradició budista. Les trobades combinaran l'explicació magistral amb la intervenció dels assistents, mitjançant el diàleg i propostes de meditació i contemplació. Obert al públic. 

ensenyances sobre els "quatre pensaments incommensurables" i "les 37 pràctiques del bodhisattva" amb dotulku rimpotxé

Del 10 al 12 de novembre

Do Tulku Rinpoché impartirà un curs sobre Les 37 pràctiques del Bodhisattva, per l'eminent mestre Gyalse Ngulchu Thogme Zangpo (1297 — 1371). Aquest gran clàssic del budisme tibetà reuneix el camí sencer i les pràctiques d'un bodhisattva d'una forma breu, poètica i inspiradora. També parlarà sobre "Els quatre pensaments incommensurables", una de les meditacions i pràctiques més belles i profundes del budisme mahayana. 

conferència sobre "L'amor I lEs relacions segOnS el budismE" pEr dotulku riMPOTXé"

Dijous 9 de novembre

En aquesta conferència, Dotulku Rimpotxé tractarà un tema familiar per a la majoria: l'amor i les relacions. I ho farà des de la perspectiva del budisme: què s'entén per "amor" segons les ensenyances budistes? És possible combinar les relacions i el desaferrament? Es pot estimar d'una forma sàvia i conscient? 

"separar-se dels quatre aferraments" amb román sánchez orpella

Diumenge 24 de setembre

Amb el Grup d'Aprofundiment en Budisme (GAB), Román Sánchez Orpella comentarà el text Separar-se dels quatre aferraments, un entrenament mental bàsic de l'escola Sakya que permet comprendre els diferents nivells necessaris per arribar al despertar últim. de la escuela Sakya que permite comprender los diferentes estadios necesarios para alcanzar el despertar último. Les trobades combinaran l'explicació magistral amb la intervenció dels assistents, mitjançant el diàleg i propostes de meditació i contemplació. Obert al públic. 

ensenyances sobre el sutra del cor i la originació interdepentent amb dotulku rimpotxé

Del 23 al 25 de juny

Dotulku Rimpotxé donarà ensenyanes sobre el Sutra del Cor, un text molt important a la tradició mahayana. Trenca amb els esquemes dualistes i amb les percepcions eternalistes i les nihilistes de la realitat. Les ensenyances sobre l'originació interdependent resulten imprescindibles per a qualsevol que vulgui comprendre la connexió i naturalesa dels fenòmens. 

iniciació d'amitabha i transmissió pràctica de powa, ensenyances sobre els set punts de l'entrenament mental i del karma, por ven. khempo thubten.

Dissabte 6 i diumenge 7 de maig

Un cap de setmana amb el Ven. Khempo Thubten pensat per tenir eines per encarar millor la mort i per despertar la naturalesa compassiva de la ment, així com per adquirir major comprensió sobre el karma. 

"separar-se dels quatre aferraments" amb román sánchez orpella

11/02, 19/03

Amb el Grup d'Aprofundiment en Budisme (GAB), Román Sánchez Orpella comentarà el text Separar-se dels quatre aferraments, un entrenament mental bàsic de l'escola Sakya que permet comprendre els diferents nivells necessaris per arribar al despertar últim. de la escuela Sakya que permite comprender los diferentes estadios necesarios para alcanzar el despertar último. Les trobades combinaran l'explicació magistral amb la intervenció dels assistents, mitjançant el diàleg i propostes de meditació i contemplació. Obert al públic. 

ensenyances sobre la bodhicitta amb dotulku rimpotxé

Dissabte 14 i diumenge 15 de gener

El cor de les ensenyances mahayana és la pràctica de la bodhiccita, el ferm compromís d'arribar a la il·luminació per al benefici de tots els éssers. Una meditació i pràctica inspiradora, absolutament imprescindible per a qualsevol que vulgui endinsar-se en l camí espiritual amb solidesa. 

ensenyances sobre el llinatge sakya, "separar-se dels quatre aferraments" i "carta al rei" amb dotulku rimpotxé

Dissabte 7 i diumenge 8 de gener

La primera vegada que Dotulku imparteixi ensenyances a Casa Virupa serà començant amb una explicació sobre l'origen i la història de l'escola Sakya, a més de donar ensenyances sobre un text bàsic d'aquesta tradició. Finalment, parlarà sobre Carta al rei, un important text per a qui vulgui compaginar l'espiritualitat amb una vida en societat.

RETIR DE PrÀctica de preliminars (ngöndro) AMB román sánchez orpella

Del 16 al 18 de desembre

Ngöndro —els anomenats "preliminares"—, és una pràctica que tots els alts lames i mestres de les tradicions tibetanes recomanen fer. És una excel·lent preparació per a la ment per poder endinsar-se en el camí de la pràctica tàntrica. 

iniciación de tara verde, mahakala blanco y gurú dragpo por el ven. khenpo thubten

Dissabte 3 i diumenge 4 de desembre

Un cap de setmana dedicat a cultivar la nostra saviesa i a obrir camins; generar les condicions propícies per practicar i per generar protecció, així com per eliminar aquells obstacles que ens separin de la felicitat última. 

"separar-se dels quatre aferraments" amb román sánchez orpella

Dissabte 19 de novembre

Amb el Grup d'Aprofundiment en Budisme (GAB), Román Sánchez Orpella comentarà el text Separar-se dels quatre aferraments, un entrenament mental bàsic de l'escola Sakya que permet comprendre els diferents nivells necessaris per arribar al despertar últim. de la escuela Sakya que permite comprender los diferentes estadios necesarios para alcanzar el despertar último. Les trobades combinaran l'explicació magistral amb la intervenció dels assistents, mitjançant el diàleg i propostes de meditació i contemplació. Obert al públic. 

iniciació de MANJUSHRI, TARA BLANCA i CHAGNA DORJE pel ven. khempo thubten

Dissabte 15 i diumenge 16  d'octubre

Un cap de setmana orientat a alliberar d'obstacles el nostre camí espiritual per poder tenir més saviesa, una salut inesgotable i l'entusiasme suficient per seguir practicant per al benefici de tots els éssers. 

"INTRODUCCIÓ AL BUDISMe" amb román sánchez orpella

Dissabte 6 d'agost

Un matí per conèixer què és el budisme, quins són els seus fonaments filosòfics, històrics i socials. Obert al públic. 

calendario
CONTACTA

Si nos quieres visitar, por favor llámanos o envíanos un correo electrónico para concertar un encuentro. ¡Estaremos encantados de recibirte!

+34 93 198 01 09

suscríbete

Trabajamos mucho para ofrecerte lo mejor, para que en Casa Virupa día tras día sea un buen día.

 

Si quieres enterarte de todo lo que vamos programando; nuestros retiros, ciclos de filosofía, cursos de meditación, enseñanzas con maestros... Sólo tienes que suscribirte:

© Casa Virupa / Aviso legal / Política de cookies 

  • Blanca Facebook Icono
  • Blanco Icono de YouTube
  • Blanco Icono de Instagram